Osmanlı Tarihi

Kabe’nin ölçüleri, İslam’ın en kutsal mekânlarından biri olan Kabe’nin yapısal özelliklerini anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Müslümanların kıblesi olan ve…

Kabe’nin içinde ne var? Bu soru, İslam’ın kutsal mekânı olan Kabe’ye yönelik merak ve ilgi uyandıran önemli bir sorudur. Müslümanların…

Tımar Sisteminin faydaları ile, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik, askeri ve sosyal yapısının temel taşlarından biri olan bir arazi yönetim ve vergi…

Devşirme Sisteminin faydaları ile, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri ve idari yapısında önemli bir yer tutan, Hristiyan çocukların toplanarak Müslüman-Türk kültürü içerisinde…

Gümrü Antlaşması sonuçları, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Bu antlaşma, 3 Aralık 1920’de Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ile Ankara…

Sakarya Savaşı’nın sonuçları, Türk Kurtuluş Savaşı’nda dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen bu büyük muharebenin ardından ortaya çıkan siyasi, askeri…

Cemal Paşa kimdir? Bu soru, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki önemli ve tartışmalı figürlerden birini anlamak için kritik öneme sahiptir. Cemal…

Sokullu Mehmet Paşa kimdir? Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde önemli bir yer tutan bu figür, 16. yüzyılın en etkili ve başarılı devlet…

Ertuğrul Gazi Nasıl Öldü? Bu soru, tarihçiler ve tarih meraklıları tarafından yüzyıllardır sorulan ve yanıt aranan bir sorudur. Ertuğrul Gazi,…

Ertuğrul Gazi’nin Eşleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini atan büyük bir liderin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Ertuğrul Gazi, Kayı Boyu’nun lideri…

“Uzun Hasan kimdir?” sorusu, Türk tarihi ve özellikle Osmanlı dönemi üzerine yapılan araştırmalarda önemli bir yere sahiptir. Akkoyunlu Devleti’nin en…

Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında Osman Bey tarafından kurulmuş ve yaklaşık altı asır boyunca üç kıtada hüküm sürmüştür. Osmanlının ilk kadısı…

Osmanlıda İlk Düzenli Ordu; Osmanlı İmparatorluğu, Orta Çağ’dan modern çağlara kadar uzanan geniş bir dönemde varlık göstermiş ve tarih boyunca…

Osmanlı İmparatorluğu, tarihin en uzun süre hüküm süren imparatorluklarından biri olarak bilinir. Osmanlıda Askeri Teşkilat: Bu büyük imparatorluğun başarısının ardındaki…

İstanbul’un fethinin sebepleri, hem Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesindeki yükselişi hem de Bizans İmparatorluğu’nun çöküşü açısından oldukça kritik bir olaydır. Bu…

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun en etkileyici ve dönüştürücü liderlerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet şiirleri; İmparatorluğun zirvesine yükseldiği 15. yüzyılın…

Fatih Sultan Mehmet mezarı; Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından biri olarak tarih sahnesinde derin izler bırakan bir…

Osmanlı İmparatorluğu’nun altın çağı olarak adlandırılan dönemlerinden biri, hiç şüphesiz Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatıdır. Kanuninin vezirleri, imparatorluğun siyasi, askeri ve…

Osmanlı İmparatorluğu’nun altın çağının parlayan yıldızı olarak kabul edilen Kanuninin kardeşleri ile birlikte, tarih sahnesinde adı en çok geçen hükümdarlardan…

Kanuni Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun en etkili hükümdarlarından biriydi ve onun dönemi, imparatorluğun Altın Çağı olarak anılır. Kanuninin çocukları, Bu dönemdeki…

Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişinden önce, Anadolu coğrafyası pek çok önemli beylik tarafından yönetiliyordu. Bu dönem, Osmanlıdan Önceki Beylikler olarak bilinir ve…

Osmanlı Devleti, tarih boyunca genişlemesi ve etkisiyle önemli bir medeniyetin temellerini atmıştır. Osmanlı Devletinde Hukuk; bu büyük imparatorluk, sadece topraklarında…

Osmanlı İmparatorluğu, uzun ve zengin bir tarihe sahip olan bir imparatorluktu. Osmanlı iltizam sistemi devlet yönetiminde vergi toplama ve idare…