AYT

İslam Öncesi Türk Tarihi Test: Aşağıda tam 15 soruluk bir “İslam Öncesi Türk Tarihi Test” i yer almaktadır. Önce sorular…

Talas Savaşı: Abbasiler ve Karlukların 751 yılında Çin orduları karşı karşıya geldiği savaşta kazanan Müslümanlar olmuştu. Müslüman Abbasilerin, Çin ordularına…