Sınavlar

“Ali Kuşçu’nun Çalışmaları” konusu, Osmanlı İmparatorluğu’nun bilim ve eğitim tarihine ışık tutan önemli bir başlıktır. Ali Kuşçu, 15. yüzyılda yaşamış,…

TYT

TYT Tarih Konuları: YKS sınavının 1.oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için konuları paylaşıyoruz. Sınava çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğumuzu öğrenmekte…

İslam Öncesi Türk Tarihi Test: Aşağıda tam 15 soruluk bir “İslam Öncesi Türk Tarihi Test” i yer almaktadır. Önce sorular…

Talas Savaşı: Abbasiler ve Karlukların 751 yılında Çin orduları karşı karşıya geldiği savaşta kazanan Müslümanlar olmuştu. Müslüman Abbasilerin, Çin ordularına…

Kongreler Sıralaması: Türk Kurtuluş Savaşı sırasında düzenlenen kongreler sırasıyla, Milli Mücadele’nin organizasyonu ve koordinasyonu için büyük öneme sahipti. Kongreler, Milli…

İstibdat Dönemi (1878-1908): II. Abdülhamit’in baskı ve sansür politikalarıyla kendi siyasetini izlediği ve ülkeyi “tek başına” yönettiği 30 yıllık dönemdir.…