KPSS

İslam Öncesi Türk Tarihi Test: Aşağıda tam 15 soruluk bir “İslam Öncesi Türk Tarihi Test” i yer almaktadır. Önce sorular…

Kongreler Sıralaması: Türk Kurtuluş Savaşı sırasında düzenlenen kongreler sırasıyla, Milli Mücadele’nin organizasyonu ve koordinasyonu için büyük öneme sahipti. Kongreler, Milli…

İstibdat Dönemi (1878-1908): II. Abdülhamit’in baskı ve sansür politikalarıyla kendi siyasetini izlediği ve ülkeyi “tek başına” yönettiği 30 yıllık dönemdir.…