Dünya Tarihi

Coğrafi keşifler sonuçları, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini temsil eder. 15. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan ve 17. yüzyılın…

Coğrafi keşifler, dünya tarihinin dönüm noktalarından biridir ve modern çağın başlangıcını simgeler. Coğrafi keşifler sebepleri, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalı…

Teknolojik ilerleme insanlık tarihini şekillendiren önemli dönüm noktalarından biri olarak karşımıza çıkar. Bu dönemlerin en ikonik olanlarından biri, tekerleğin icadı…

Ortaçağ Avrupası, insanlık tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Bu dönem, Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir değişim ve gelişim…

Ortaçağ dönemi, insanlığın tarihsel ve kültürel gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Bu Ortaçağ dizilerinin olduğu dönem, savaşların, entrikaların ve kahramanlıkların…

Ortaçağ coğrafyası, insanlığın keşiflerle dolu ve keşfedilmemiş diyarlara olan merakını besleyen bir çağdır. Ortaçağ coğrafyacıları, cesaretleri ve bilgi açlıklarıyla bilinirler.…

Ortaçağ felsefesi, insanlığın düşünsel tarihinde derin izler bırakan önemli bir dönemeçtir. Ortaçağ Avrupa’sında filozoflar, dinin, mantığın ve metafiziğin karmaşık örgüsünde…

Ortaçağ Filmleri, tarihin gizemli perdesini aralayan ve seyirciyi efsanevi bir yolculuğa çıkaran büyüleyici yapımlardır. Bu filmler, Ortaçağ döneminin karakteristik özelliklerini…

İslamiyet Öncesi Türk Destanları, Türk kültürünün derinliklerinde saklı, yaşayan bir hazinedir. Bu destanlar, Türk toplumunun tarih boyunca yaşadığı olağanüstü deneyimleri,…

Abbasiler Dönemi, İslam tarihindeki en önemli ve etkileyici dönemlerden biridir. 750 ile 1258 yılları arasında var olan Abbasiler, İslam medeniyetinin…

Antik dünyanın göz alıcı ve karmaşık medeniyetlerinden biri olan Babiller hakkında bilgiler vereceğiz. Mezopotamya’nın verimli topraklarında, tarih boyunca insanlığa ilham…

İnka medeniyeti, Güney Amerika’nın And Dağları’nda, günümüzde Peru, Ekvador, Bolivya, Şili ve Kolombiya’nın bazı bölgelerini içine alan geniş bir bölgede…

Neolitik Çağ Nedir; insanlık tarihindeki dönemler arasında en belirgin ve etkili olanlardan biridir. Bu dönem, Yaklaşık olarak M.Ö. 10.000 ile…

İlk çağ anadolu uygarlıkları, tarih boyunca birçok önemli buluşlara imza atmıştır. Bu ilk çağ anadolu uygarlıkların en belirginleri arasında Hititler,…

Türklerin kullandığı alfabeler, zengin bir tarihe ve çeşitli alfabe sistemlerine sahiptir. Türk alfabeleri, tarih boyunca çeşitli dönemlerde farklı yazı sistemlerine…

Jön Türkler kimlerdir sorusuna en kısa verilebilecek cevap, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ortaya çıkan, önceden muhalif daha sonradan ise iktidar…

Yunan mitolojisinde tanrılar arasında en yüce ve en güçlü olan Zeus ne tanrısı?, Olimpos Dağı’nın hükümdarı ve göklerin tanrısıdır. Adını…

İstanbul Fethinin Sonuçları: İstanbul fethi tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve bu olayın sonuçları uzun vadeli etkiler yaratmıştır.…

Talas Savaşı: Abbasiler ve Karlukların 751 yılında Çin orduları karşı karşıya geldiği savaşta kazanan Müslümanlar olmuştu. Müslüman Abbasilerin, Çin ordularına…