Antik Çağ Tarihi

Yunanlılar Dünyayı Neye Benzetmiştir? Bu soru, antik Yunan medeniyetinin kozmoloji ve dünya anlayışını anlamak için kritik bir öneme sahiptir. Antik Yunan felsefesi, mitolojisi ve bilimsel düşüncesi, dünyayı ve evreni tasvir…

Türk Tarihi

Kabe’nin ölçüleri, İslam’ın en kutsal mekânlarından biri olan Kabe’nin yapısal özelliklerini anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Müslümanların kıblesi olan ve her yıl milyonlarca insanın hac ve umre ibadetleri için ziyaret…